Skip to main content

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval, gebeten wordt door een hond, slachtoffer bent van een bedrijfsongeval, letsel overhoudt aan een medische fout of bent aangereden op de fiets, heeft u vaak recht op een letselschadevergoeding. U kunt de letselschade die u heeft opgelopen claimen bij de aansprakelijk gestelde tegenpartij. Maar wat kunt u dan precies claimen? Oftewel: welke schadeposten bij letselschade zijn er? In deze blog zetten we 10 schadeposten bij letselschade voor u op een rij!

Tegenpartij aansprakelijk stellen

Allereerst is het belangrijk om te weten dat u alleen een letselschadevergoeding kunt claimen bij een aansprakelijk gestelde tegenpartij. Heeft iemand anders het ongeval veroorzaakt waar u slachtoffer van bent geworden? Dan kunt u diegene aansprakelijk stellen. Erkent deze tegenpartij volledige aansprakelijkheid, dan wordt u schadeloos gesteld. Dit houdt in dat u alle kosten die u heeft gemaakt vanwege het letsel dat u bij het ongeval heeft opgelopen kunt claimen bij de tegenpartij. En meer!

Materiële en immateriële schadeposten bij letselschade

Wat namelijk niet financieel vergoed kan worden, is het psychisch letsel dat u heeft opgelopen. Dit noemen we ook wel uw immateriële schade (lees hier meer over bij ‘wat is immateriële schade?’). Schade waarvan u geen bonnetjes, facturen en rekeningen kunt overleggen. Die voor de buitenwereld niet zichtbaar is, maar voor u des te meer impact heeft. Emoties die u ervaart als gevolg van het ongeval, zoals angst, boosheid en frustratie. Gevoelens die u overmannen, omdat u (tijdelijk) niet meer kunt doen wat u wilde doen. Wellicht mist u belangrijke activiteiten waarop u zich verheugde, omdat u op dat moment in het ziekenhuis lag. Moet u uw vakantie, waar u al een jaar lang naar uitkeek, annuleren. Of kunt u zelfs uw grootste hobby niet meer uitvoeren – nu en in de toekomst.

Al deze gevolgen zijn niet meetbaar, maar bezorgen u wel veel emotioneel leed. Daarom kunt u ook voor deze immateriële of emotionele schade een letselschadevergoeding claimen. Een compensatie voor de afname in levensvreugde die u ervaart. Uiteraard kunt u die levensvreugde daarmee niet terugkopen, maar u ontvangt wel een erkenning van het leed dat u is aangedaan. De letselschadevergoeding die u ontvangt kunt u gebruiken om op een andere manier te genieten, zonder dat u zich daarover financiële zorgen hoeft te maken.

Sterk in het verhalen

van uw letselschade

10 Schadeposten bij letselschade

U kunt dus zowel uw materiële (aantoonbare) letselschade als uw immateriële (emotionele) letselschade claimen bij de aansprakelijk gestelde tegenpartij. Belangrijk hiervoor is dat u zoveel mogelijk bewijzen bewaart en overlegt aan ons letselschade bureau. Hieronder zetten wij 10 schadeposten bij letselschade voor u op een rij en vertellen we u direct welke bewijzen u kunt verzamelen om deze schadeposten te claimen.

1. Schade aan persoonlijke eigendommen

Raakt u betrokken bij een verkeersongeval, dan is er vaak al direct sprake van aanzienlijke schade aan uw persoonlijke eigendommen. Allereerst raakt uw auto, scooter of fiets beschadigd, misschien zelfs onherstelbaar. Draagt u een bril? Dan is de kans groot dat deze breekt. Kleding scheurt eenvoudig of moet door medisch personeel open worden geknipt om u te behandelen – hetzelfde geldt voor uw schoenen. Had u een mobiele telefoon in uw broekzak? Dan is de kans groot dat ook deze beschadigd raakt. Evenals persoonlijke eigendommen die in uw auto lagen, zoals uw laptop, een handtas en misschien wel een kinderzitje.

Al deze persoonlijke eigendommen zult u moeten laten repareren of vervangen. Bewaart u alle rekeningen die u hiervoor ontvangt en overhandigt u deze aan onze juristen, dan zullen zij al deze kosten claimen bij de aansprakelijk gestelde tegenpartij.

2. Medische kosten

Zodra u medische hulp ontvangt als gevolg van het ongeval waarbij u betrokken bent geraakt, beginnen uw medische kosten op te lopen. De meeste kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, maar een deel van de kosten betaalt u zelf of vanuit uw eigen risico. Wordt u na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht, dan kunt u erop rekenen dat uw eigen risico volledig benut wordt. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering zult u vervolgens ook nog een eigen bijdrage moeten leveren aan onder andere medicijnen, medische hulpmiddelen, fysiotherapeutische behandelingen en gesprekken met een psycholoog.

Van al deze medische kosten ontvangt u vanzelfsprekend rekeningen en facturen. Bewaar deze goed! Zorg ook dat u eventuele medische bewijzen die uw klachten aantonen kunt overleggen. Deze kunnen zowel uw medische kosten als de emotionele schade die u heeft geleden als gevolg van uw letsel onderbouwen. Een whiplash is bijvoorbeeld niet aan te tonen op basis van scans en bloedonderzoek, maar u kunt deze testuitslagen wel overleggen om te laten zien dat er geen andere oorzaak is gevonden voor uw wellicht langdurige klachten.

3. Reiskosten en parkeerkosten

Wanneer u eenmaal ontslagen bent uit het ziekenhuis, bent u vaak nog niet klaar met uw medische afspraken. U zult nog op controle moeten of volgt aanvullende behandelingen bij een fysiotherapeut of in een revalidatiecentrum. Telkens wanneer u daarvoor de deur uitstapt, maakt u kosten. U moet zelf naar de behandellocatie rijden en daar parkeerkosten betalen. Wanneer u niet in staat bent om te rijden of als gevolg van het ongeval geen vervoersmiddel meer heeft, zult u gebruik moeten maken van het aanbod van een vriend of familielid, het openbaar vervoer of een taxi.

Al deze reis- en parkeerkosten zou u niet hebben gemaakt als u geen letselschade had opgelopen! Ook deze kosten kunt u dus claimen bij de aansprakelijk gestelde tegenpartij. Hoe klein de bedragen soms ook zijn, allemaal samen vormen ze toch een aardige kostenpost. Bewaar dan ook alle parkeerbonnetjes, tickets van het openbaar vervoer en andere bewijzen waarmee u uw reis- en parkeerkosten kunt aantonen. Leg afspraken met vrienden en familieleden die u brengen en halen vast, zodat u ook de kosten die zij in dit geval voor u gemaakt hebt kunt declareren.

Ook de kosten die u maakt om ons letselschade bureau in Amsterdam te bezoeken vallen onder de reis- en parkeerkosten die u kunt claimen. U had deze kosten immers niet hoeven te maken als u geen letselschade had opgelopen waarvoor u een letselschade bureau moest inschakelen. Wilt u direct starten met het claimen van uw schadeposten bij letselschade? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

4. Kosten zonder nut

Gedurende de tijd waarin u in het ziekenhuis ligt of aanvullende behandelingen ondergaat, zult u wellicht diverse activiteiten moeten annuleren. Misschien had u een vakantie geboekt die nu niet door kan gaan of had u kaartjes voor een theatervoorstelling waar u nu niet naartoe kunt gaan. Vaak kunt u deze niet meer annuleren of draait u alsnog op voor een deel van de kosten. Hetzelfde geldt voor uw sportschool abonnement dat doorloopt terwijl u in het revalidatiecentrum bezig bent om allereerst te leren opnieuw te lopen.

Al deze kosten noemen we ‘kosten zonder nut’. Het zijn kosten die u gemaakt heeft voorafgaand aan het ongeval, maar die nu geen nut meer hebben omdat u er als gevolg van het ongeval (tijdelijk) geen gebruik van kunt maken. Ook dit zijn schadeposten bij letselschade die u kunt claimen bij de tegenpartij. Hiervoor overlegt u de aankoopbewijzen zoals uw theatertickets en het contract dat u bij uw sportschool heeft afgesloten. Tezamen met uw medische bewijzen kan hieruit opgemaakt worden dat deze kosten inderdaad nutteloos zijn gebleken voor u als gevolg van de door u geleden letselschade.

5. Verlies aan inkomsten

Wat u waarschijnlijk nog veel meer geld kost dan bovenstaande kosten zonder nut, zijn de inkomsten die u mist. Wanneer u in het ziekenhuis ligt kunt u vanzelfsprekend niet werken en afhankelijk van uw medische situatie zult u ook daarna (tijdelijk) minder of zelfs helemaal niet meer kunnen werken. Komt u als gevolg van het ongeval in de ziektewet terecht, dan ontvangt u natuurlijk wel 70% van uw normale inkomen. U mist daardoor echter alsnog 30% van de inkomsten die u voorafgaand aan het ongeval had, dus dient de aansprakelijke tegenpartij deze kosten te vergoeden. Ook wanneer u tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt raakt zal de tegenpartij alle inkomsten die u daardoor mist moeten vergoeden.

In al deze situaties geldt namelijk dat u geen financieel verlies mag lijden als gevolg van het ongeval. Dit betekent dat niet alleen uw maandloon zal moeten worden gecompenseerd, maar ook al uw bijkomende inkomsten. Uw vakantiegeld, uw eindejaarsuitkering, uw bonussen, uw fooien, uw overuren- of onregelmatigheidstoeslagen, uw dertiende maand en uw pensioenopbouw bijvoorbeeld.

Stel dat u moet wisselen van baan, omdat u medisch gezien niet meer in staat bent uw oude werk uit te voeren. Dan kan het zijn dat u er qua inkomen op achteruit gaat, terwijl u daar zelf geen schuld aan heeft. Het verschil in salaris (plus bijkomende inkomsten) dient in dat geval ook door de tegenpartij te worden aangevuld. Wanneer u volledig arbeidsongeschikt raakt en een uitkering ontvangt, zal de inkomstenderving nog groter zijn. Ook dat bedrag zal volledig moeten worden gecompenseerd door de aansprakelijk gestelde tegenpartij. Niet alleen nu, maar tot en met uw pensioen. U moet de rest van uw leven net zoveel verdienen als u verdiend zou hebben wanneer u geen letselschade had opgelopen.

Om aan te tonen om hoeveel inkomstenderving het gaat, kunt u alle salarisadministratie van uw eerdere baan overleggen. Daarin is zichtbaar hoeveel u voorheen verdiende en waaruit uw salaris bestond. In uw contract zijn vaak groeimogelijkheden opgenomen, waaruit opgemaakt kan worden hoeveel u in de toekomst verdiend zou kunnen hebben. Onze letselschade experts zullen u echter helpen precies de juiste papieren te verzamelen om uw volledige inkomstenderving aantoonbaar te maken!

6. Hulp in huis & tuin

Wanneer u (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken, bent u wellicht ook niet in staat om thuis alles draaiende te houden. Het huishouden, de zorg voor uw kinderen, het onderhoud van uw tuin, het uitlaten van uw hond en klussen in en om het huis bijvoorbeeld. U zult dan hulp van vrienden of familie in moeten schakelen of, als dat geen optie is, betaalde hulp. In beide gevallen heeft u recht op een letselschadevergoeding – ook wanneer u geen daadwerkelijke kosten maakt. De tijd die uw vriendin of buurman besteedt aan de hulp die u nodig heeft, valt ook onder de mogelijke schadeposten bij letselschade.

Wat u moet doen om deze kosten te claimen is in ieder geval aantonen dat u de hulp daadwerkelijk nodig heeft. Dit kan door medische bewijzen en eventuele beoordelingen van artsen of bijvoorbeeld maatschappelijk werkers te overleggen. Onze letselschade juristen zullen vervolgens de richtlijnen van de Letselschade Raad opvolgen om een passende vergoeding voor u te claimen.

7. Aanpassingen aan uw huis of auto

Is het door het letsel dat u heeft opgelopen niet meer mogelijk om in uw huidige woning te blijven wonen, althans niet zonder de nodige aanpassingen aan te brengen? Dan kunt u ook de kosten die u daarvoor moet maken verhalen op de aansprakelijk gestelde tegenpartij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het laten installeren van een traplift, het aanpassen van de badkamer en het toilet of het verwijderen van drempels.

Hetzelfde geldt voor uw auto. Wellicht komt u in een rolstoel terecht en kunt u niet meer in een normale auto rijden en/of vervoerd worden. U zult dan een aangepaste auto moeten aanschaffen om zelf te besturen of om door een ander bestuurd te laten worden. Kunt u aannemelijk maken dat u deze auto nodig heeft, dan kunt u ook de kosten voor de aanschaf van deze aangepaste auto verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Lukt het niet om uw huidige woning aan te passen, dan zult u zelfs moeten verhuizen naar een andere woning. Ook voor de kosten die daarbij komen kijken kunt u, mits het natuurlijk daadwerkelijk nodig is om te verhuizen, een letselschadevergoeding claimen.

U bewaart in al deze gevallen alle rekeningen en facturen die u ontvangt voor de aanpassingen aan uw woning en/of auto. Samen met bewijs voor de noodzaak van deze aanpassingen vormen deze rekeningen en facturen uw claim voor deze schadepost bij letselschade.

8. Aanpassingen aan uw vrijetijdsbesteding

Naast aanpassingen aan uw huis, tuin of auto, zult u wellicht ook aanpassingen moeten aanbrengen aan uw vrijetijdsbesteding. Wegens uw klachten kunt u bijvoorbeeld niet meer met uw camper op vakantie, maar zult u een huisje of hotel moeten boeken. U kunt niet meer naar Italië of Spanje rijden en zult moeten vliegen. Wellicht kunt u uw favoriete hobby niet meer uitvoeren of heeft u daarvoor (dure) hulpmiddelen nodig. Een duofiets bijvoorbeeld of luisterboeken in plaats van leesboeken. Alle aanpassingen die u moet verrichten om uw vrije tijd zo in te delen zoals u voor het ongeval deed, vallen onder de mogelijke schadeposten bij letselschade.

9. Smartengeld

Dat alles brengt ons op de enige schadepost die niet duidelijk aantoonbaar is: uw emotionele schade. Niemand kan voor u bepalen hoeveel angst u ervaart wanneer u de auto instapt nadat u bent aangereden, niemand weet precies hoeveel verdriet u voelt wanneer u naar uw littekens kijkt en niemand heeft precies dezelfde pijn als u. Wanneer u ’s nachts wakker ligt door nachtmerries die u telkens weer terugvoeren naar de dag van het ongeluk, kunt u zich ontzettend eenzaam voelen. Kunt u uw favoriete hobby niet meer uitvoeren, dan mist u een groot deel van wat u gelukkig maakte. Misschien wilt u nog net zo graag met uw kinderen of kleinkinderen spelen als voor het ongeluk, maar ligt u na een middag samen twee dagen met pijnmedicatie op de bank.

Alle emoties die u ervaart als gevolg van het ongeval en het letsel dat u daarbij heeft opgelopen, noemen we emotionele of immateriële schade. Daarvoor kunt u een immateriële schadevergoeding claimen. Maar hoe wordt de hoogte van deze schadevergoeding bepaald? U kunt immers geen bewijzen overhandigen die aantonen hoeveel verdriet of pijn u heeft geleden en u ontvangt geen bonnetjes van de nachten waarin u wakker lag of de momenten die u met pijn op de bank doorbracht.

Om toch tot een passende vergoeding te komen, gebruiken onze juristen de Smartengeldgids. In deze gids staan talloze casussen beschreven waarin een immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd, is uitgekeerd. Onze letselschade specialisten vergelijken uw situatie met de voorbeelden uit de Smartengeldgids om te bepalen op hoeveel letselschadevergoeding u recht heeft. Zij houden daarbij in sterke mate rekening met uw persoonlijke situatie. Hoe was uw toekomstperspectief voor het ongeval en hoe ziet dat er nu uit? Bent u nog jong en zijn uw toekomstdromen in rook opgegaan? Of heeft u al een prachtig leven achter zich en kunt u uw laatste jaren alsnog op een prettige manier doorkomen? Het maakt een groot verschil!

U kunt er hoe dan ook op rekenen dat onze letselschade specialisten hun uiterste best doen om een voor u maximale schadevergoeding te claimen. Dat geldt zowel voor uw immateriële schadevergoeding als voor uw materiële schadevergoeding.

10. Letselschade bureau

Uiteraard rekenen zij daar kosten voor, maar ook daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. Zodra de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld, kunt u ook de kosten van onze juridische hulp bij hen claimen. Dat geldt voor onze juridische kosten, maar bijvoorbeeld ook de kosten die u maakt voor het kopiëren van uw bewijsstukken, om met ons te bellen of om naar ons letselschade bureau in Amsterdam of in Utrecht toe te komen. Overigens komen wij desgewenst ook bij u thuis, overal in Nederland.

Onze experts regelen de aansprakelijkheidsstelling van de tegenpartij en zullen u precies vertellen welke bewijsstukken u aan moet leveren. Onderhandelingen en juridische procedures verlopen allemaal via uw letselschade jurist, zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen herstel. Alle kosten die daarbij komen kijken had u niet hoeven maken als u geen letselschade had opgelopen, dus ook deze kosten claimen wij direct voor u bij de tegenpartij.

Denkt u dat er in uw situatie sprake is van één of meerdere schadeposten bij letselschade? Vul dan onze gratis letselschadescan in voor vrijblijvend advies of neem direct contact met ons op om een letselschadetraject te starten!

Onze service

Gratis

Wij kunnen u kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade. Wij verhalen onze kosten rechstreeks op de de verzekeraar van de wederpartij, waardoor u niet later verrast wordt door kosten voor rechtsbijstand.

Duidelijke communicatie

Graag geven wij helder en duidelijk advies. Mochten er onverhoopt vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons kantoor gaat met de tijd, dat betekent dat u uw vragen ook per Whatsapp kunt toezenden.

Intake

Onze juristen bespreken graag met u geheel vrijblijvend uw zaak. Omdat wij u graag zien en kennis met u maken, kunt u kosteloos op kantoor langs komen om het door u overkomen ongeval te bespreken. Zo zorgen wij ervoor dat uw zaak meteen goed wordt opgepakt.

Maximale vergoeding

Onze juristen zullen er aan doen om de maximale vergoeding eruit te halen, zodat u een vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Betrokken letselschadejurist

U heeft bij ons kantoor één aanspreekpunt en dat is de jurist die uw dossier behandelt. Daardoor zorgen wij ervoor dat onze jursisten betrokken en volledig op de hoogte zijn van uw zaak.

Heel Nederland

Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam en in Utrecht. Dat betekent dat wij vanaf deze steden u in heel Nederland kunnen bedienen. Indien gewenst of noodzakelijk komen onze juristen bij u thuis langs om uw zaak te bespreken.

Wat zeggen onze clienten

De dienstverlening was geweldig. De juristen hebben verstand van hun vak.

Dhr. R. SmithFysiotherapeut

Mijn jurist heeft mij en mijn gezin uitstekend geholpen om onze schade te verhalen. Ik ben enorm blij dat ik bij Sterk terecht ben gekomen. Zeker een aanrader!

Dhr. M. Boulfirass

De eerste week van het ongeval zat ik met heel veel vragen. Gelukkig kon mijn jurist al mijn vragen zodanig beantwoorden zodat ik met een gerust hart kon slapen. In de tweede week werd direct mijn voertuigschade vergoed en in die zelfde week heb ik tevens mijn voorschot gekregen.

Mw. R.S. Soekarnsingh

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschade juristen hebben alle kennis in huis om uw belangen optimaal te behartigen en u in woord en daad bij te staan. Wij helpen u vanaf de intake tot en met de afwikkeling van uw zaak en alle handelingen die er tussen in zitten. Denk hierbij aan het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het inventariseren en onderbouwen van uw schade. U krijgt hierbij advies op maat, want elke zaak is anders. Daarnaast bent u in overleg altijd welkom om bij ons op kantoor uw zaak verder te bespreken. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze juristen.

Bel 020 – 369 01 65

Letselschade scan