Skip to main content

Wie zijn wij

Sterk Letselschade

is een snelgroeiend letselschadebureau dat gespecialiseerd is in het verhalen van letselschade van slachtoffers door ongevallen op aansprakelijke partijen. Wij zijn een gemotiveerd, multicultureel en ambitieus team dat tot het uiterste gaat om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partijen. Wij denken met u mee bij het schadeproces en hanteren hierbij een persoonlijke aanpak, waarbij er zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht op de specifieke wensen van het slachtoffer. Wij zijn een letselschadekantoor van deze tijd, dat betekent dat wij naast het nieuwste letsel ook bereikbaar zijn via WhatsApp, zodat wij goed bereikbaar zijn voor uw vragen. Wij leggen uw vragen graag helder en duidelijk aan u uit, zodat uw letselschadezaak geen vertraging oploopt.

Hoe wij te werk gaan.

Gratis advies

Wij vinden het belangrijk om uw verhaal te horen en u te zien op kantoor. Daarom nodigen wij u graag uit voor een oriënterend en gratis gesprek bij ons op kantoor in Amsterdam of Utrecht om het door u overkomen voorval te bespreken. Door dit gesprek kunnen wij meteen uw vragen beantwoorden en de mogelijkheden met u bespreken. Hierbij geven wij ook graag uitleg over het letselschadetraject waar u in gaat als slachtoffer. Wij leggen aan u uit waar de valkuilen zitten en waar u aan moet denken. Na een ongeval is het bijvoorbeeld belangrijk om naast de huisarts te raadplegen ook uw werkgever zo spoedig mogelijk te informeren over uw arbeidsgeschiktheid, zodat u niet later voor verassingen komt te staan. Na de intake kunnen wij u meteen vertellen of wij uw zaak in behandelingen kunnen nemen.

Vrijblijvende Letselschandescan

Inschakelen van onze experts

Nadat uw zaak in behandeling is genomen door de verzekeraar, zal onze jurist onderzoeken welke acties ondernomen moeten worden. Het kan zijn dat uw voertuig door het ongeval beschadigd en total loss is. In samenspraak met u zullen wij een expert inschakelen voor het taxeren van de voertuigschade, zodat u geen omkijken meer heeft naar de beschadigde zaken. Om uw klachten en beperkingen te onderbouwen zullen wij medisch informatie opvragen bij de medische instanties waar u behandelingen ontvangt. De medische informatie leggen wij ter advies voor aan onze medisch adviseur. Wij werken hierbij samen met MediThermis Medisch adviseurs.

Expert inschakelen

Bepalen aansprakelijkheid

De intake heeft u altijd met de behandelaar van uw dossier, zodat onze letselschade jurist direct actie kan ondernemen. Als eerste zullen wij de aansprakelijkstelling verzenden naar degene die het verkeersongeval heeft veroorzaakt of naar de maatschappij waar de tegenpartij verzekerd is. De aansprakelijkstelling wordt opgesteld aan de hand van de onderhanden bewijsstukken. Bij een verkeersongeval wordt vaak het schade-aanrijdingsformulier gebruikt om de toedracht van het verkeersongeval te schetsen. Ook bij een door partijen ondertekend schade-aanrijdingsformulier kan het tot een discussie komen met de aansprakelijke partij of zijn verzekering. Onze letselschade juristen zullen zorgdragen voor de benodigde stukken om de discussie met de wederpartij aan te gaan. Juist bij deze discussie kunnen onze juristen het verschil maken.

Meer over onze werkwijze

Voorschotten op claim bepalen

Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, is het mogelijk om voorschotten op de totale schade te krijgen. Pas wanneer de aansprakelijkheid erkend is, is de wederpartij verplicht om uw schade te vergoeden. Onze letselschade juristen zorgen ervoor dat u aan de hand van schadestukken adequaat bevoorschot wordt zodat u niet in de financiële problemen komt. Het is daarom ook van belang om alle nota’s en facturen te bewaren die u heeft moeten betalen door toedoen van het schadeveroorzakende feit. Deze kosten kunnen namelijk ingediend worden ter onderbouwing van uw schade. Nadat de aansprakelijkheid is erkend, zullen wij de schade verder met u inventariseren en de schade overzichtelijk maken door een schadestaat op te stellen. Wanneer nodig zullen wij opnieuw een voorschot indienen op basis van de lopende schadeposten.

Definitieve claim vervaardigen

Wanneer u geen klachten meer heeft of wanneer er sprake is van een stabiele medische eindsituatie kan er over nagedacht worden om uw letselschade zaak te regelen. Dit doen wij natuurlijk alleen in samenspraak met u. Dit is ook afhankelijk of wij beschikken over alle benodigde stukken om een rechtvaardige claim in te dienen. Eventueel zullen wij nog schadestukken bij u opvragen of een medisch advies aanvragen zodat wij alle schade kunnen meenemen en eventuele toekomstige risico’s uit kunnen sluiten. Zodra wij beschikken over alle noodzakelijke stukken zullen wij een regelingsvoorstel aan de wederpartij voorleggen. Dit doen wij pas nadat wij nadat wij u eerst het concept-regelingsvoorstel hebben voorgelegd.

Afwikkeling en nazorg

Nadat de definitieve claim is vervaardigd en is voorgelegd aan de verzekeraar kan de verzekeraar een tegenaanbod doen. Er kan dan bijvoorbeeld een discussie zijn over de schade en de beperkingen die u heeft. Onze letselschade juristen zullen uw belangen hierbij optimaal behartigen zodat u een maximale en rechtvaardige vergoeding krijgt. Wij zullen hierbij de mogelijkheden met u bespreken en u hier zo nodig in adviseren. Wanneer er overeenstemming is met de wederpartij over de slotbetaling zorgen wij ervoor dat ook de afwikkeling van uw zaak in goede banen loopt. Wij houden hierbij rekening met eventuele voorbehouden en verjaringstermijnen. Nadat u de slotbetaling heeft ontvangen zorgen wij ervoor dat uw dossier netjes afgewikkeld en gearchiveerd wordt.

Vragen?

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschade juristen hebben alle kennis in huis om uw belangen optimaal te behartigen en u in woord en daad bij te staan. Wij helpen u vanaf de intake tot en met de afwikkeling van uw zaak en alle handelingen die er tussen in zitten. Denk hierbij aan het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het inventariseren en onderbouwen van uw schade. U krijgt hierbij advies op maat, want elke zaak is anders. Daarnaast bent u in overleg altijd welkom om bij ons op kantoor in Amsterdam of Utrecht uw zaak verder te bespreken. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze juristen.