Skip to main content

Veel gestelde vragen.

Vind uw antwoord en of stel uw vraag.

Wat is letselschade?

Wanneer u fysieke of psychische klachten heeft die gerelateerd zijn aan het door u overkomen ongeval dan is er sprake van letselschade. Wanneer deze klachten zorgen voor beperkingen en schade dan kan dat verhaald worden op de aansprakelijke partij. Lees meer informatie op onze pagina Wat is letselschade.

Wat is de aansprakelijkheid?

Wanneer een partij uw schade heeft veroorzaakt dan kan de partij die verantwoordelijke worden gehouden voor uw schade. Een aansprakelijkstelling is een formele brief waarin verzocht wordt de schade die een partij heeft veroorzaakt te vergoeden. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, wordt de schade door de wederpartij vergoed.

Wanneer krijg ik een voorschot?

Uw schade door het ongeval moet onderbouwd worden met financiële documenten. Voor sommige schadeposten kan aansluiting gezocht worden bij richtlijnen. Zolang uw schade doorloopt en er is onderbouwing van uw schade dan kan een voorschot verzocht worden indien eerder voorschotten niet toereikend zijn.

Verhalen jullie ook voertuigschade?

Als er sprake is van een verkeersongeval waardoor ook letselschade is ontstaan, dan nemen wij de voertuig-schade graag voor u mee.

Hoe lang duurt een letselschade zaak?

Een letselschade zaak kan soms lang duren. Het is niet van te voren aan te geven hoe lang uw zaak duurt. Dit is afhankelijk van een aantal factoren die onze letselschade expert met u kan bespreken. Wanneer u klachtenvrij ben of wanneer er sprake is van een medische eindtoestand kan soms tot afronding van de letselschade zaak worden overgegaan.

Wat is het smartengeld, hoe wordt het berekend?

Smartengeld is een vergoeding voor de geleden wel immateriële schade genoemd. Denk hierbij aan het leed en de gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld wordt onder ander bepaald aan de hand van de aard en de ernst van de klachten. Onze juristen kunnen u hier meer over vertellen.

Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?

Grof gezegd komen voor vergoeding in aanmerking alle redelijke kosten die u in de situatie ongeval weggedacht niet had hoeven maken. Denk hierbij aan onder andere medische kosten, vervoerskosten, schade door verlies aan verdienvermogen en hulp in het huishouden.

Hulp nodig?

Neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschade juristen hebben alle kennis in huis om uw belangen optimaal te behartigen en u in woord en daad bij te staan. Wij helpen u vanaf de intake tot en met de afwikkeling van uw zaak en alle handelingen die er tussen in zitten. Denk hierbij aan het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het inventariseren en onderbouwen van uw schade. U krijgt hierbij advies op maat, want elke zaak is anders. Daarnaast bent u in overleg altijd welkom om bij ons op kantoor uw zaak verder te bespreken. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze juristen.

Bel 020 – 369 01 65

Letselschade scan