Skip to main content

1. Uw veiligheid voorop

Het allerbelangrijkste na het meemaken van een ongeval of een soortgelijke gebeurtenis is het opzoeken van een veilige situatie. Onze eerste tip is dan ook: breng u zelf te allen tijde eerst in veiligheid. Uw veiligheid en gezondheid zijn onvervangbaar!

Indien u zich in een veilige situatie bevindt en er sprake is van letsel is het van belang om 112 te (laten) bellen. Dit is van belang omdat ambulancepersoneel direct in staat is medische hulp te verlenen aan u en/of andere betrokkenen van het ongeval.

Indien u in de gelegenheid bent is het advies om alles te fotograferen en of dit te laten doen. Verzamel zoveel mogelijk gegevens van alle getuigen.

2. Vaststellen van uw letsel en uw herstel

U als slachtoffer dient te bewijzen dat het letsel dat u heeft opgelopen ten tijde van het ongeval in relatie staat tot het ongeval. Dit kunt u het beste doen door uw huisarts of het ziekenhuis te bezoeken direct na het ongeval. Zo voorkomt u een discussie over de klachten en beperkingen die u heeft opgelopen ten gevolge van het ongeval.

Een ongeval met letsel als gevolg is een heftige gebeurtenis. Blijf dan ook niet onnodig rondlopen met allerlei klachten zonder hiervoor de juiste hulp in te schakelen.

3. Laat uw bijstaan door één van onze letselschade juristen

Een letselschadeclaim bevat veel haken en ogen. Er zijn verschillende ingewikkelde aspecten waar in elke situatie uitzonderlijk rekening gehouden mee dient te worden. Het is van belang dat u zich bij laat staan door een deskundige letselschade jurist die verstand heeft van het onderbouwen van schadeposten, het onderhandelen met de verzekeraar, de verjaringstermijnen in acht houdt en het berekenen van een schadevergoeding.

4. Deel alle ontwikkelingen

De letselschadejurist op de hoogte houden van alle ontwikkelingen aangaande uw herstel en schadeposten is van belang bij de behandeling van uw dossier. Hoe meer u deelt, hoe beter uw zaak kan worden behandeld door uw jurist.

Houdt dan ook alles overzichtelijk bij in een dossier. U kunt denken aan reiskosten, parkeerkosten, kosten zonder nut zoals een sportabonnement of een bioscoopabonnement, medische kosten, gemiste (zwarte) inkomsten etc. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend komt u in aanmerking voor alle voorgenoemde vergoedingen en wel meer. Van belang is dat u daarom alles goed bijhoudt, zodat wij uw schade op de cent kunnen verhalen bij de tegenpartij.

5. Houdt rekening met een doorlooptijd

Een zaak wordt in principe enkel afgrond indien er gesproken kan worden van een ‘medische eindsituatie’. Na een ongeval is niet meteen duidelijk welke klachten en beperkingen door het ongeval zijn ontstaan. Ook is niet duidelijk of deze klachten geheel zullen verdwijnen en wanneer dit het geval zal zijn. Het is dan ook onverantwoord om een letselschadezaak te regelen zonder een medische eindsituatie en/of met een visie van een medisch adviseur. Een letselschadeclaim gaat dan ook gepaard met veel geduld.

6. Een definitieve regeling?

Een letselschadeclaim wordt negen van de tien keer afgesloten middels een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarbij de verplichtingen tussen partijen wordt vastgesteld. De schadevergoeding wordt opgenomen en zal aan u worden uitgekeerd na ondertekening van de overeenkomst. Daarbij verplicht u zich om niet meer op de zaak terug te komen en ook geen verdere betalingen meer te vorderen tenzij u een voorbehoud opneemt. Het is dan ook van belang dat u zich goed laat informeren bij het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst!

7. Voorkom verjaring

Een letselschadeclaim kan verjaren. Daarbij kan er sprake zijn van een korte verjaringstermijn van 5 jaar en een lange verjaringstermijn van 20 jaar. Dit verschilt per zaak, houdt dit dus scherp in de gaten en claim uw letselschade op tijd.