Skip to main content

Stel: u wordt aangereden. U remt rustig af wanneer u ziet dat er voor u een file wordt gevormd, maar uw achterligger let niet goed op en rijdt in volle vaart tegen uw auto aan. Uw auto is onherstelbaar beschadigd en uw nek krijgt een behoorlijke klap. U moet naar het ziekenhuis, heeft medicatie en therapie nodig, maakt gebruik van het openbaar vervoer om naar uw afspraken te gaan en kan een paar weken niet werken. De rekeningen stapelen zich op, maar gelukkig weet u dat u deze materiële schade kunt verhalen op degene die achterop uw auto is gereden. Daarmee bent u er echter nog niet. U durft de weg niet meer op. Uit angst dat u weer aangereden wordt. U heeft dagelijks hoofdpijn, waardoor u na een aantal maanden nog steeds niet volledig kunt werken. Voetballen of stoeien met uw kinderen gaat niet meer, want elke onverwachtse beweging die u met uw nek maakt doet pijn. U wilt het ongeluk vergeten, maar de gevolgen zijn nog dagelijks merkbaar. Hoe zit het met die schade? De immateriële schade? In deze blog gaan we dieper in op de immateriële of emotionele schade die het gevolg kan zijn van opgelopen letsel en op de vraag hoe u een immateriële schadevergoeding kunt claimen.

Het verschil tussen materiële en immateriële schade

De betekenis van immateriële schade lijkt in eerste instantie eenvoudig: alle schade die niet materieel is. Het verschil tussen materiële en immateriële schade is dat materiële schade eenvoudig te berekenen én te bewijzen is. Dit is alle schade waarvoor u kosten heeft moeten maken en dus rekeningen, facturen of bonnen kunt overleggen. Het laten wegslepen van uw auto, tickets voor het openbaar vervoer, rekeningen van het ziekenhuis, bonnetjes van de apotheek en facturen van uw fysiotherapeut bijvoorbeeld. Deze kunt u allemaal bewaren en aan onze letselschade experts overleggen om te kunnen claimen bij de aansprakelijke partij.

Immateriële schade betekenis

Wat u echter ook kunt claimen bij de aansprakelijke partij is uw immateriële schade. De schade die niet tastbaar is, maar voor u toch echt enorm veel impact heeft. Het psychisch letsel of de emotionele schade waar u maanden tot jaren na het ongeval nog onder lijdt. Om een aantal immateriële schade voorbeelden te noemen: de dagelijkse confrontatie met een litteken in uw gezicht, het wegens fysieke ongemakken moeten laten varen van uw passie om bergen te beklimmen, de nachtmerries die u uit uw slaap houden, de herinneringen aan vroeger die nooit meer terugkeren en de tijd die u aan uw herstel kwijt bent geweest maar nooit meer in kunt halen. Zo zijn er nog tal van voorbeelden van emotionele schade te noemen, in zeer uiteenlopende mate van ernst.

Sterk in het verhalen

van uw letselschade

Immateriële schade berekenen

Hoe ernstig bepaalde emotionele schade is, valt echter lastig in te schatten. Die kwestie is zeer persoonsgebonden. Voor iemand die altijd in beweging was en grote sportieve doelen had, levert een fysieke beperking enorm veel emotionele schade op. Terwijl dat voor een boekenwurm die haar inkomsten uit schrijfwerk haalde minder heftig is. Andersom zou die laatste persoon enorm veel last hebben van concentratieproblemen, terwijl de sportieve fanatiekeling daar iets beter mee kan leven.

Dit is dan ook wat immateriële schade berekenen zo lastig maakt. Hang maar eens een prijskaartje aan emoties. Een immateriële schadevergoeding is ook niet bedoeld om te compenseren voor het verlies, want wat gebeurd is kan helaas niet teruggedraaid worden. Het is echter ook te gemakkelijk om te zeggen: ‘De kans dat u nog een keer wordt aangereden is ontzettend klein, dus wees niet bang om weer de snelweg op te rijden.’ Of: ‘Het is maar een litteken, u leeft tenminste nog!’ De emotionele schade van een ongeval kan voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen zijn. Gelukkig kunt u daarvoor een letselschade expert zoals Sterk Letselschade in de arm nemen. Wij staan altijd aan de zijde van het slachtoffer en onze juristen hebben ruimschoots ervaring met het claimen van zowel materiële als immateriële schade. Een materiële schadevergoeding dekt de kosten die u heeft moeten maken ten gevolge van de letselschade die u heeft opgelopen. De immateriële schadevergoeding is een tegemoetkoming voor het verlies in levensvreugde dat u heeft geleden en wellicht in de toekomst nog zal lijden als gevolg van het ongeval.

Onze service

Gratis

Wij kunnen u kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade. Wij verhalen onze kosten rechstreeks op de de verzekeraar van de wederpartij, waardoor u niet later verrast wordt door kosten voor rechtsbijstand.

Duidelijke communicatie

Graag geven wij helder en duidelijk advies. Mochten er onverhoopt vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons kantoor gaat met de tijd, dat betekent dat u uw vragen ook per Whatsapp kunt toezenden.

Intake

Onze juristen bespreken graag met u geheel vrijblijvend uw zaak. Omdat wij u graag zien en kennis met u maken, kunt u kosteloos op kantoor langs komen om het door u overkomen ongeval te bespreken. Zo zorgen wij ervoor dat uw zaak meteen goed wordt opgepakt.

Maximale vergoeding

Onze juristen zullen er aan doen om de maximale vergoeding eruit te halen, zodat u een vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Betrokken letselschadejurist

U heeft bij ons kantoor één aanspreekpunt en dat is de jurist die uw dossier behandelt. Daardoor zorgen wij ervoor dat onze jursisten betrokken en volledig op de hoogte zijn van uw zaak.

Heel Nederland

Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam en in Utrecht. Dat betekent dat wij vanaf deze steden u in heel Nederland kunnen bedienen. Indien gewenst of noodzakelijk komen onze juristen bij u thuis langs om uw zaak te bespreken.

Smartengeld psychische schade

Zo’n schadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Maar hoe bepalen we nu de hoogte van smartengeld voor psychische schade? Daar kunt u immers geen facturen van overleggen. U kunt niet aantonen hoeveel verdriet het u doet wanneer u in een rolstoel wordt voortgeduwd, omdat u een dwarslaesie heeft overgehouden aan uw aanrijding. U kunt niet bewijzen dat het moeilijker is om een partner te vinden als gevolg van de brandwonden in uw gezicht. U kunt echter wel uw verhaal doen bij onze letselschadespecialisten. Zij zullen hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u een passende vergoeding ontvangt voor de immateriële schade die u heeft geleden en nog zal lijden. De precieze hoogte van deze emotionele schadevergoeding is afhankelijk van diverse factoren, waaronder natuurlijk de ernst en duur van het letsel. Daarnaast wordt echter ook rekening gehouden met bijvoorbeeld uw leeftijd en uw toekomstperspectief. Had u nog een heel leven voor zich dat nu in ernstige mate is beperkt? Of bent u al een stuk ouder en heeft u gelukkig al veel van uw dromen waar kunnen maken? Het speelt allemaal mee in de berekening van hoeveel immateriële schade u heeft opgelopen en welke vergoeding daarbij past. Om een eerlijke vergoeding te kunnen bepalen maken onze letselschade juristen gebruik van de Smartengeldgids. Deze gids staat vol met schadevergoedingen die in andere casussen zijn uitgekeerd en dienen als vergelijkingsmateriaal. Door uw situatie te vergelijken met de gevallen uit de Smartengeldgids, kan een inschatting worden gemaakt van de schadevergoeding die aansluit bij de door u opgelopen emotionele schade.

Wat zeggen onze clienten

De dienstverlening was geweldig. De juristen hebben verstand van hun vak.

Dhr. R. SmithFysiotherapeut

Mijn jurist heeft mij en mijn gezin uitstekend geholpen om onze schade te verhalen. Ik ben enorm blij dat ik bij Sterk terecht ben gekomen. Zeker een aanrader!

Dhr. M. Boulfirass

De eerste week van het ongeval zat ik met heel veel vragen. Gelukkig kon mijn jurist al mijn vragen zodanig beantwoorden zodat ik met een gerust hart kon slapen. In de tweede week werd direct mijn voertuigschade vergoed en in die zelfde week heb ik tevens mijn voorschot gekregen.

Mw. R.S. Soekarnsingh

Immateriële schadevergoeding

Het kan echter wel een aantal maanden tot jaren duren voordat de definitieve berekening van uw immateriële schadevergoeding gemaakt kan worden. Dit omdat uw medische toestand wellicht nog aan verandering onderhevig is: u bent nog onder behandeling en er is nog kans op verbetering, of er is juist een risico dat uw gezondheid verder verslechtert. Pas als uw medische situatie stabiel is, dat wil zeggen dat u genezen bent óf dat er hoogstwaarschijnlijk geen verbetering of verslechtering meer optreedt, kan uw emotionele schadevergoeding definitief berekend worden.

Dat betekent niet dat u tot die tijd moet wachten op uw smartengeld. In de meeste gevallen keert de aansprakelijke partij voorschotten uit, zodat zij de rente op uw uitkering niet te hoog zien oplopen. Wanneer u onze juridische hulp inschakelt, kunt u erop rekenen dat onze letselschadespecialisten om tafel gaan zitten met de aansprakelijke partij om ervoor te zorgen dat u een passend voorschot krijgt op uw immateriële schadevergoeding. Gedurende de tijd waarin u de definitieve berekening moet afwachten, hoeft u zich alleen maar te richten op uw eigen herstel. Wij regelen de rest voor u. U kunt direct contact met ons opnemen indien u vragen heeft of een letselschadeclaim wilt starten. Wilt u eerst vrijblijvend advies ontvangen van een van onze juristen? Vul dan de gratis letselschadescan in!

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschade juristen hebben alle kennis in huis om uw belangen optimaal te behartigen en u in woord en daad bij te staan. Wij helpen u vanaf de intake tot en met de afwikkeling van uw zaak en alle handelingen die er tussen in zitten. Denk hierbij aan het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het inventariseren en onderbouwen van uw schade. U krijgt hierbij advies op maat, want elke zaak is anders. Daarnaast bent u in overleg altijd welkom om bij ons op kantoor uw zaak verder te bespreken. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze juristen.

Bel 020 – 369 01 65

Letselschade scan