Skip to main content

Een 13-jarig meisje ontwikkelt zeer ernstige pijnklachten aan haar nek en heeft een zwaar gevoel in de armen door een achterop aanrijding. Verzekeraar stelt dat haar klachten niet komen door het ongeval, omdat de aanrijding met zeer lage snelheid is gebeurd. Kan er toch een juridisch verband gelegd worden tussen haar klachten en het ongeval?  Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft over het causale verband tussen een ongeval met een lage impact en whiplash-achtige klachten van het slachtoffer meer duidelijkheid gegeven in zijn uitspraak van 23 januari 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:733).

 

In de praktijk gebeurt het vaak dat slachtoffers pijnklachten blijven houden na een aanrijding. Soms kunnen deze pijnklachten ook langer aanhouden dan de verwachting is bij ongevallen waarbij de geweldsinwerking laag is. De omvang van de geweldsinwerking, oftewel de snelheid waarmee de auto’s tegen elkaar aan botsen, wordt ook wel Delta-v genoemd. Wanneer het slachtoffer pijnklachten en bijbehorende beperkingen heeft, worden deze klachten door de verzekeraar vaak niet erkend wanneer er sprake is van lage Delta-v.

 

In deze zaak gaat het om een achterop aanrijding in 2010 waarbij een 13 jarig meisje zeer ernstige pijnklachten ontwikkelt aan haar nek.  Zij stelt dat zij door haar nekklachten beperkingen heeft in het dagelijks leven en acht zich 5 jaar na het ongeval niet in staat om een opleiding te volgen of te werken. Verzekeraar laat een Delta-V onderzoek uitvoeren, waarbij de conclusie is dat er sprake is van een geringe Delta-v (een aanrijding met een snelheid van 3,4 tot 7,2 km/uur). Verzekeraar stelt zich – kort gezegd – op het standpunt dat vanwege de geringe snelheid van het ongeval er geen verband kan zijn tussen het ongeval en de aanhoudende klachten van het slachtoffer.

 

Het hof oordeelt dat, ondanks dat er sprake is van een betrekkelijk gering ongeval waar door het slachtoffer zeer verstrekkende gevolgen aan worden verbonden, alleen een Delta-v op zichzelf niet in de weg staat een causaal verband tussen de gezondheidsklachten van het slachtoffer en het ongeval aan te nemen. Wel is een Delta-v onderzoek (en dus de geringe geweldsinwerking) een omstandigheid die in aanmerking moet worden genomen bij het antwoord op de vraag of sprake is van causaal verband.

 

Om de (juridische) vraag te beantwoorden of er sprake is van een causaal verband tussen het ongeval en de vastgestelde klachten is het van belang dat ook onderzoek van deskundigen wordt meegewogen. Het hof gelast dan ook een multidisciplinair onderzoek bij diverse deskundigen, waaronder een neuroloog en psychiater. Tot dit onderzoek is voltooid houdt het hof de zaak aan.

 

De conclusie die getrokken kan worden uit deze zaak is dat de pijnklachten van het slachtoffer in verband kunnen worden gebracht met het ongeval ondanks dat er sprake is van een botsing met een lage geweldsinwerking, mits deze pijnklachten zijn gedocumenteerd en medische expertises zijn uitgevoerd die het verband bevestigen.

 

Indien u zelf slachtoffer bent  van een ongeval met een lage snelheid dan zijn er mogelijkheden om uw schade te verhalen. Neem daarom contact met ons op, zodat wij u hierin kunnen adviseren en begeleiden.