Skip to main content

U bent betrokken bij een verkeersongeval en heeft een whiplash opgelopen. Wat nu? Uw medische klachten worden behandeld door een arts en voor eventueel psychisch letsel kunt u terecht bij een psycholoog. Wie betaalt echter al die rekeningen? Uw medische facturen én de kosten die u maakt voor bijvoorbeeld de reparatie van uw auto, de taxiritten naar het ziekenhuis en de nieuwe bril die u moet aanschaffen? Wellicht heeft u recht op een whiplash schadevergoeding. Sterk Letselschade helpt u bij het claimen van uw whiplash letselschade en zorgt ervoor dat u binnen een mum van tijd een eerste tegemoetkoming ontvangt. Neem direct contact met ons op om uw letselschadeclaim te starten!

Wat is een whiplash trauma?

Ook als u nooit eerder bent aangereden, heeft u er vast wel eens iets over gehoord: een whiplash. Dit is een veelvoorkomende aandoening als gevolg van een verkeersongeval, in de meeste gevallen een aanrijding tussen twee of meerdere auto’s. Wanneer u wordt aangereden wordt uw hoofd zeer plotseling en krachtig van de ene naar de andere kant bewogen. Wordt u van achteren aangereden, dan beweegt uw hoofd eerst hard naar achteren en vervolgens weer naar voren. Wordt u van de zijkant aangereden, dan wordt uw hoofd eerst krachtig naar links of naar rechts bewogen en daarna de andere kant op geslingerd. Deze plotselinge en sterke bewegingen zorgen ervoor dat de banden en spieren in uw nek uitgerekt worden. Niet zomaar, maar zo abrupt dat ze overbelast raken.

Whiplash symptomen

Als gevolg hiervan beschadigt het weefsel in uw nek. Zenuwen raken ontregeld en spierweefsel vertoont verscheuringen. Dit kan leiden tot diverse klachten die lange tijd kunnen aanhouden. Klachten zoals een pijnlijke en stijve nek, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid liggen voor de hand. U kunt echter ook last krijgen van lage rugpijn, stemmingswisselingen, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en overgevoeligheid voor licht en geluid.

Whiplash aantonen

Zoals uit de aard van deze symptomen al blijkt, is een whiplash aantonen niet eenvoudig. Geen enkele scan laat botbreuken zien en in bloedonderzoek worden geen afwijkingen gevonden. De diagnose whiplash kan dan ook alleen gesteld worden door een arts die uw verhaal aanhoort en uw klachten in verband brengt met de toedracht van het ongeval. Ziet de arts daarin een logisch verband, dan kan de diagnose whiplash gesteld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u met hoge snelheid van achteren wordt aangereden en u direct na het ongeval last kreeg van een pijnlijke nek, hoofdpijn en concentratieproblemen.

Bent u betrokken bij een aanrijding die plaatsvond op lage snelheid, dan is de kans kleiner dat u een whiplash oploopt. Onmogelijk echter niet! Ook een botsing met lage impact kan jarenlange klachten opleveren. Het is daarom aan te raden om zo snel mogelijk na het verkeersongeval een arts te raadplegen wanneer u last krijgen van symptomen die kunnen duiden op een whiplash. Zo kan op tijd de juiste diagnose worden gesteld, kunnen andere vormen van letsel worden uitgesloten en kunt u uw aanvraag voor een whiplash schadevergoeding opstarten. Bovendien kunt u na het stellen van de diagnose direct beginnen met het laten behandelen van uw whiplash klachten. Hoe eerder u hiermee start, hoe groter de kans dat uw klachten beperkt blijven en u na enkele weken tot maanden weer volledig kunt functioneren.

Whiplash behandelen

Net zoals er geen eenduidige methode is om de diagnose whiplash te stellen, is er echter ook geen eenduidige behandelmethode voor whiplash klachten. Het dragen van een halskraag direct na het ongeluk kan helpen om ernstige klachten voorkomen en ook rust en het aanleren van een gezonde lichaamshouding helpen de klachten verlichten.

Afhankelijk van uw precieze klachten kan uw huisarts u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een neuroloog, fysiotherapeut of psycholoog. De neuroloog onderzoekt klachten zoals chronische vermoeidheid, emotionele instabiliteit en pijnklachten of afname van spierkracht als gevolg van afknellingen van de zenuwen. De fysiotherapeut zal door middel van gerichte behandeling bestaande uit bijvoorbeeld massages en oefeningen de beweeglijkheid van uw spieren verbeteren en uw pijn verminderen. Ook helpt de fysiotherapeut u een gezonde houding aan te nemen en uw spieren te ontspannen, waarmee u verergering van uw klachten voorkomt.

Psychisch letsel

Ervaart u naast fysiek letsel ook psychisch letsel en/of neemt de spanning in uw spieren niet af vanwege angst of verdriet als gevolg van de whiplash, dan zal u worden doorverwezen naar een psycholoog of psychotherapeut. Het is immers totaal niet vreemd dat zowel het verkeersongeval als de klachten die u als gevolg daarvan ervaart een enorme impact hebben op uw mentale gezondheid. Emoties die u ervaart als gevolg van uw lichamelijke klachten worden vaak versterkt door onbegrip uit uw omgeving. Uw vrienden, familieleden, collega’s en werkgever zien immers niets aan u, dus is het voor hen lastig te begrijpen waar u precies last van heeft en in welke mate u dat beperkt in uw dagelijkse leven. Daarnaast voelt u zich misschien schuldig over de toedracht van het ongeval, bent u bang geworden om de auto in de stappen, ervaart u boosheid om wat u is overkomen of heeft u als gevolg van uw whiplash last van stemmingswisselingen. Een psycholoog of psychotherapeut helpt u door middel van gesprekken en indien nodig aanvullende medicatie uw psychische klachten te verlichten.

Whiplash letselschade behandeling

De precieze behandelwijze en -duur van een whiplash kunnen dus sterk uiteenlopen. Zowel het moment waarop de diagnose wordt gesteld als de complexiteit van de whiplash hebben hier invloed op. Het kan zijn dat u al na enkele weken tot maanden klachtenvrij bent, maar dit kan ook jaren duren of zelfs nooit gebeuren. Helaas kan het dus ook zo zijn dat u de rest van uw leven whiplash klachten ervaart. Bij langdurige klachten is de kans des te groter dat u op onbegrip uit uw omgeving stuit. Mogelijk raakt u verzeild in lastige situaties rondom medische keuringen of gebrek aan vergoedingen door zorgverzekeraars, verliest u uw baan of raakt u zelfs arbeidsongeschikt. Naast lichamelijke en emotionele gevolgen, zijn dan ook de financiële gevolgen van uw whiplash enorm.

Whiplash letselschade: aansprakelijkheid

Hoewel een groot deel van deze problemen niet met geld op te lossen zijn, kan een whiplash schadevergoeding u wel enorm helpen. Wanneer u de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen, kunt u alle kosten die u naar aanleiding van het ongeval heeft moeten maken verhalen op deze tegenpartij. Dit geldt zowel voor de medische kosten die u heeft moeten maken om uw fysieke letsel te boven te komen als voor overige kosten zoals de prijs voor het aanschaffen van een nieuwe bril omdat uw oude bril tijdens het ongeval is gesneuveld, de kosten voor het openbaar vervoer of de taxi’s die u heeft moeten nemen om uw artsen te bezoeken, de vergoeding voor hulpmiddelen die u heeft moeten aanschaffen om uw beperkingen op te vangen en ga zo maar door. Alle rekeningen, facturen en bonnetjes die u heeft moeten betalen als gevolg van de aanrijding kunt u overleggen om bij de tegenpartij te claimen als whiplash letselschade.

Smartengeld whiplash

En daar houdt het nog niet mee op. Naast bovengenoemde materiële schade, oftewel alle schade die u kunt aantonen, ervaart u immers ook immateriële schade. De immateriële schade is schade die niet zichtbaar is, maar vaak zelfs een nog veel grotere impact heeft op uw leven van de materiële schade. Het is uw emotionele schade. Het verdriet dat u ervaart vanwege het ongeval dat u heeft meegemaakt. De angst die u voelt, telkens wanneer u de auto weer instapt. De frustratie die u ervoer toen u weken- of zelfs maandenlang niet kon functioneren zoals u gewend was. Boosheid om feestjes of speciale gelegenheden die u heeft moeten missen. Het gevoel van onmacht dat u ervaart wanneer u telkens aan familie, vrienden en collega’s moet uitleggen dat ondanks dat zij niets aan u zien, u nog altijd klachten ervaart. Alle emoties die u sinds het verkeersongeval en als gevolg daarvan heeft ervaren, vallen onder uw emotionele oftewel immateriële schade.

Deze schade kunt u niet aantonen door middel van rekeningen, facturen of bonnetjes. Deze schade valt ook niet te herstellen met een financiële vergoeding. Toch kan zo’n letselschadevergoeding u wel tegemoetkomen in deze klachten. Het is op z’n minst erkenning van uw ongemak, een symbolische bijdrage om het leed dat u heeft geleden of nog steeds lijdt te verzachten. Deze immateriële schadevergoeding noemen we smartengeld: in dit geval  .

Tegenpartij aansprakelijk stellen

Een whiplash schadevergoeding kan dus bestaan uit een materiële schadevergoeding en een immateriële schadevergoeding. Om deze letselschadevergoeding te claimen moet echter wel een tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. In de meeste gevallen zal het gaan om de persoon die u heeft aangereden. Is er voldoende bewijs om aan te nemen dat u geen enkele invloed had op de totstandkoming van het verkeersongeval en de tegenpartij wel? Dan is de kans groot dat de tegenpartij volledig aansprakelijk wordt gesteld. Dit betekent dat u al uw schade, zowel uw immateriële als uw materiële schade, kunt verhalen op deze tegenpartij. Wordt de tegenpartij slechts gedeeltelijk aansprakelijk gesteld? Dan kunt u alleen de schade die betrekking heeft op het gedeelte waarover de tegenpartij aansprakelijk is gesteld op deze partij verhalen. De overige schade blijft voor uw eigen rekening.

U hoeft zich over dit proces echter geen zorgen te maken. U vertelt uw verhaal éénmalig aan onze juristen en zij regelen voor u de rest. Zij vertellen u precies welke bewijzen u dient te overhandigen en houden u continu op de hoogte van de voortgang van uw letselschadeclaim. Is de aansprakelijkheid geregeld, dan gaan zij voor u over op het claimen van uw whiplash schadevergoeding. Wilt u direct starten met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij? Neem dan snel contact met ons op!

Whiplash schadevergoeding: wanneer?

Zowel uw materiële als uw immateriële schadevergoeding kan pas volledig worden uitgekeerd wanneer duidelijk is hoeveel schade u precies heeft geleden. Dit is pas het geval wanneer uw medische situatie stabiel is, dat wil zeggen: wanneer u volledig bent genezen of wanneer er medisch gezien geen verdere verbetering of verslechtering van uw situatie verwacht wordt. Het kan maanden tot jaren duren voordat u deze situatie bereikt, maar dat betekent niet dat u al die tijd op uw whiplash schadevergoeding hoeft te wachten!

Zodra de tegenpartij aansprakelijk is gesteld, vraagt uw jurist van Sterk Letselschade een voorschot op uw schadevergoeding aan. U ontvangt dan van de tegenpartij een deel van uw uiteindelijke volledige schadevergoeding, zodat alvast een gedeelte van uw kosten gedekt is. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe auto moeten aanschaffen, dan kunt u de vergoeding die u hiervoor ontvangt al vrij snel verwachten.

Afhankelijk van de totale duur van uw letselschade traject zult u één of meerdere van deze voorschotten ontvangen. Hoe meer duidelijk wordt over uw situatie en de door u geleden schade, hoe beter immers kan worden ingeschat wat de omvang van uw totale whiplash schadevergoeding zal zijn. De tegenpartij zal er echter geen probleem van maken u tussentijdse voorschotten uit te keren, omdat ook zij hier voordeel uit halen. Over uw totale letselschadeclaim wordt namelijk een wettelijke rente berekend, die begint op te lopen vanaf de dag van het ongeval. Vanzelfsprekend wordt ook deze wettelijke rente verhaald op de aansprakelijk gestelde tegenpartij. Door u tussentijdse voorschotten uit te keren, voorkomt de tegenpartij dat deze rente alsmaar blijft oplopen.

Onze service

Gratis hulp bij letselschade

Wij kunnen u kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade. Wij verhalen onze kosten rechtstreeks op de de verzekeraar van de wederpartij, waardoor u niet later verrast wordt door kosten voor rechtsbijstand.

Duidelijke communicatie

Graag geven wij helder en duidelijk advies. Mochten er onverhoopt vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons kantoor gaat met de tijd mee, dat betekent dat u uw vragen ook per WhatsApp kunt toezenden.

Intake

Onze juristen bespreken graag geheel vrijblijvend uw zaak met u. Omdat wij u graag zien en kennis met u maken, kunt u kosteloos op kantoor langs komen om het door u overkomen ongeval te bespreken. Zo zorgen wij ervoor dat uw zaak meteen goed wordt opgepakt.

Maximale vergoeding

Onze juristen zullen er aan doen om de maximale vergoeding eruit te halen, zodat u een vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Betrokken letselschadejurist

U heeft bij ons kantoor één aanspreekpunt en dat is de jurist die uw dossier behandelt. Zo zorgen wij ervoor dat onze juristen betrokken en volledig op de hoogte zijn van uw zaak.

Heel Nederland

Onze kantoren zijn gevestigd in Amsterdam en in Utrecht. Vanuit deze steden kunnen wij u in heel Nederland bedienen. Indien gewenst of noodzakelijk komen onze juristen bij u thuis langs om uw zaak te bespreken.

Whiplash schadevergoeding bedragen

De totale hoogte van uw whiplash schadevergoeding kan dus pas berekend worden zodra uw medische situatie stabiel is. Omdat u voor die tijd één of meerdere voorschotten heeft ontvangen, zult u na de definitieve berekening van uw letselschadeclaim het resterende bedrag uitgekeerd krijgen. De totale letselschadevergoeding is een optelsom van alle materiële schade waarvan u bewijs heeft kunnen aanleveren en het smartengeld waarop u recht heeft om u tegemoet te komen in uw emotionele schade.

De hoogte van deze emotionele schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de Smartengeldgids. Deze gids staat vol met casussen waarin smartengeld is uitgekeerd, waaronder diverse whiplash schadevergoeding voorbeelden. Uw jurist van Sterk Letselschade vergelijkt uw situatie met de casussen uit de Smartengeldgids om te bepalen op hoeveel smartengeld u recht heeft. Belangrijke factoren waarmee rekening wordt gehouden zijn daarbij onder andere uw leeftijd, de mate en duur van uw fysieke letsel en uw toekomstperspectief. Zo kan een jonge sporter die zijn glansrijke carrière gedag moet zeggen een hogere vergoeding verwachten dan een gepensioneerde schilder die in een rolstoel is beland. De jonge sporter heeft nog een lange toekomst voor zich, waarin hij niet kan doen wat hij van plan was te doen. De gepensioneerde schilder heeft al een prachtig leven achter zich en kan nota bene vanuit zijn rolstoel alsnog schilderen. Een groot verschil!

Uw letselschade bureau houdt bij het bepalen van uw emotionele letselschadeclaim dus echt rekening met wie u bent. In tegenstelling tot bij het vaststellen van de hoogte van uw materiële schadevergoeding gaat het hier niet om getallen, maar om emoties. Om in hoeverre uw levensvreugde is afgenomen als gevolg van het ongeval. En onze juristen zullen er alles aan doen om dit gebrek aan levensvreugde zo volledig mogelijk te laten compenseren door de tegenpartij!

Wat zeggen onze clienten

De dienstverlening was geweldig. De juristen hebben verstand van hun vak.

Dhr. R. SmithFysiotherapeut

Mijn jurist heeft mij en mijn gezin uitstekend geholpen om onze schade te verhalen. Ik ben enorm blij dat ik bij Sterk terecht ben gekomen. Zeker een aanrader!

Dhr. M. Boulfirass

De eerste week van het ongeval zat ik met heel veel vragen. Gelukkig kon mijn jurist al mijn vragen zodanig beantwoorden zodat ik met een gerust hart kon slapen. In de tweede week werd direct mijn voertuigschade vergoed en in die zelfde week heb ik tevens mijn voorschot gekregen.

Mw. R.S. Soekarnsingh

Letselschadebureau Amsterdam en Utrecht

De immateriële schadevergoeding betreft een tegemoetkoming voor de emotionele schade die u ervaart als gevolg van het verkeersongeval. De pijn die u voelde in de weken na de aanrijding, de frustratie die u ervoer toen u tijdelijk niet kon werken en de angst die u maandenlang overviel telkens wanneer u de deur uitging. Maar ook de toekomstdromen die u in rook op ziet gaan als u blijvende beperkingen aan de aanrijding overhoudt. Kortom: al het plezier dat u in uw leven hebt gemist of nog zult missen als gevolg van uw aanrijding. Deze levensvreugde kan met geen enkel bedrag terugbetaald worden, maar om u toch enigszins te compenseren ontvangt u hiervoor smartengeld. Hoeveel precies, dat is natuurlijk afhankelijk van onder andere uw fysieke letsel, maar ook uw leeftijd en toekomstperspectief.

Wilt u van ons alvast vrijblijvend advies ontvangen omtrent uw letselschade? Vul dan onze gratis letselschadescan in! Past de uitspraak ‘ik ben aangereden’ sinds kort helaas bij u, neem dan direct contact met ons op om uw letselschade te claimen!

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschade juristen hebben alle kennis in huis om uw belangen optimaal te behartigen en u in woord en daad bij te staan. Wij helpen u vanaf de intake tot en met de afwikkeling van uw zaak en alle handelingen die er tussen in zitten. Denk hierbij aan het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het inventariseren en onderbouwen van uw schade. U krijgt hierbij advies op maat, want elke zaak is anders. Daarnaast bent u in overleg altijd welkom om bij ons op kantoor uw zaak verder te bespreken. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze juristen.

Bel 020 – 369 01 65

Letselschade scan