Skip to main content

Het is een uitspraak die niemand graag zal doen: ‘Ik ben aangereden.’ Toch vinden er jaarlijks vele verkeersongevallen plaats, met ernstige of minder ernstige gevolgen. Er komt hoe dan ook enorm veel op u af als u wordt aangereden. Schade aan uw voertuig, uw eigen verwondingen, emoties én de financiële nasleep. Die laatste zorg nemen wij u graag uit handen, zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen herstel. In de meeste gevallen wordt onze hulp aan u bovendien vergoed, dus ook daar hoeft u zich niet druk om te maken! Het is wel belangrijk om zo snel mogelijk na uw aanrijding te starten met letselschade claimen, dus neem direct contact met ons op als u bent aangereden.

Ik ben aangereden: wat moet ik doen?

Wat u moet doen wanneer u bent aangereden, is natuurlijk ten eerste goed voor uzelf (laten) zorgen! Daarnaast is het voor uw eventuele schadevergoeding van groot belang om direct te starten met letselschade claimen. Dit gaat natuurlijk alleen als u zelf niet de veroorzaker was van het ongeluk. Maar hoe zit dat als je als voetganger, fietser of scooterrijder wordt aangereden?

Ik ben aangereden door een auto, wat moet ik doen?

Als u als voetganger wordt aangereden door een auto, kunt u vrijwel altijd de automobilist aansprakelijk stellen. Dat geldt zelfs wanneer u zelf wellicht ook iets beter op had kunnen letten. U bent als voetganger immers kwetsbaarder dan een automobilist, omdat u niet beschermd wordt door een motorvoertuig waar u in zit. Daardoor loopt u meer risico op ernstig letsel.

In de wet is daarom bepaald dat bestuurders van gemotoriseerde voertuigen – waaronder dus auto’s – altijd voor minimaal 50% aansprakelijk gesteld worden bij een aanrijding met een voetganger, tenzij er echt overduidelijk sprake is van overmacht. Dit is alleen het geval wanneer u als voetganger iets doet wat zo onwaarschijnlijk is dat de automobilist daar onmogelijk rekening mee kon houden. De automobilist moet dit echter wel kunnen bewijzen.

In de praktijk komt het er daarom op neer dat de bestuurder van een auto of ander gemotoriseerd voertuig vrijwel altijd aansprakelijk wordt gesteld wanneer deze een voetganger aanrijdt. Dat betekent dat u een deel van uw schade of wellicht zelfs al uw schade kunt verhalen op de bestuurder van de auto. Zowel uw materiële als uw immateriële schade. Oftewel: zowel alle kosten die u maakt ten gevolge van uw aanrijding als een tegemoetkoming voor de emotionele impact die de aanrijding heeft op uw leven.

Ik ben aangereden op de fiets, wat moet ik doen?

Als fietser bent u eveneens een kwetsbare verkeersdeelnemer, omdat uw fiets u niet kan beschermen tegen de kracht van een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, vrachtwagen of bus. Wordt u als fietser aangereden door een auto, dan zult u dus in de meeste gevallen uw schade gedeeltelijk of zelfs volledig kunnen verhalen op de automobilist. Ook hier geldt dat wanneer de automobilist aansprakelijk gesteld wordt, u zowel een materiële als immateriële schadevergoeding letselschade voor uw aanrijding kunt verwachten.

Ik ben aangereden door een fietser

Hoe zit het dan bij een aanrijding tussen een voetganger en fietser? Of twee fietsers? Fietsers en voetgangers zijn voor de wet gelijk, dus in dat geval gaat het erom wie schuld heeft aan het ongeval. Heeft u letselschade en wilt u deze schade verhalen op de fietser, dan moet u kunnen aantonen dat de fietser verantwoordelijk is geweest voor de aanrijding. Soms is er sprake van gezamenlijke schuld, omdat u beiden een inschattingsfout heeft gemaakt.

U rijdt bijvoorbeeld als fietser in het donker een voetganger aan die plotseling de weg overstak, maar de voetganger heeft u ook niet kunnen zien omdat u zonder licht reed. In dit soort gevallen wordt de fietser vaak slechts gedeeltelijk aansprakelijk gesteld en wordt de schade verdeeld. Loopt u netjes over een verlicht zebrapad en wordt u aangereden door een fietser, dan is de situatie natuurlijk volledig anders. In dat geval is de kans groot dat u de fietser volledig aansprakelijk kunt stellen en dat u schadeloos gesteld wordt. U kunt dan uw volledige materiële en immateriële schade verhalen op de fietser.

Ik ben aangereden op de scooter, wat moet ik doen?

Een scooter behoort tot de gemotoriseerde voertuigen, dus als u wordt aangereden op de scooter door een auto of andere gemotoriseerd voertuig, is het eveneens de vraag wie er verantwoordelijk is voor het ongeval. Ook al bent u als scooterrijder absoluut minder goed beschermd dan een autobestuurder, u bent voor de wet gelijk. In dit geval wordt er dus – net als bij een aanrijding tussen twee of meerdere auto’s – gekeken naar de aard van de aanrijding. Kunt u aantonen dat u geen rol speelde in het veroorzaken van dit verkeersongeval, dan kunt u uw schade waarschijnlijk volledig verhalen op degene die u heeft aangereden. Erkent de tegenpartij de volledige aansprakelijkheid, dan wordt u schadeloos gesteld. Wordt de tegenpartij slechts gedeeltelijk aansprakelijk gesteld, dan kunt u alleen over het erkende gedeelte een schadevergoeding letselschade claimen.

Wat te doen bij aanrijding?

Maar wat nu te doen bij een aanrijding? Natuurlijk brengt u ten eerste uzelf in veiligheid en indien mogelijk en noodzakelijk verleent u eerste hulp aan andere betrokkenen. Indien de ernst van de situatie het toelaat en u en de tegenpartij het eens zijn over de toedracht van het verkeersongeval, kunt u samen het Europees Schadeformulier invullen. Dit is mogelijk voor een aanrijding tussen motorvoertuigen, maar ook voor een aanrijding tussen een auto en een fiets of voetganger.

Wil de tegenpartij niet meewerken aan het invullen van het formulier of is hij of zij daartoe niet in staat, verzamel dan zelf zoveel mogelijk bewijs. Maak foto’s, noteer het kenteken van de auto die u heeft aangereden en noteer de namen en telefoonnummers van getuigen. Bent u beiden niet in staat om het schadeformulier in te vullen, wacht dan op hulp van omstanders en de politie. Wanneer u bent aangereden door een fietser kunt u geen gebruikmaken van het Europees Schadeformulier en schakelt u eveneens hulp van omstanders en politie in.

Raakt u zwaargewond tijdens uw aanrijding, dan bent u zelf natuurlijk niet in staat om enig bewijs te verzamelen. De politie doet in dit geval onderzoek naar de zaak en daaruit zal de toedracht van het verkeersongeval blijken.

Schade verhalen

Om zoveel mogelijk schade te verhalen op de tegenpartij, neemt u het beste zo snel mogelijk na de aanrijding contact met ons op. We kunnen dan direct beginnen met het verzamelen van bewijzen en u hoeft niet uw archief in te duiken om bonnetjes en facturen op te zoeken – die kunt u meteen nadat u ze hebt ontvangen naar ons doorsturen. Natuurlijk vertel u één keer uw hele verhaal aan onze letselschadespecialist, maar daarna hoeft u niets anders meer te doen dan bewijzen aan te leveren en te wachten op updates vanuit onze kant! U houdt bij Sterk Letselschade namelijk contact met één letselschadespecialist die u gedurende uw gehele letselschadetraject begeleidt. Zo hoeft u uw verhaal slechts één keer te doen en kunt u met al uw vragen altijd bij dezelfde persoon terecht. Wel zo vertrouwd in deze voor u hectische periode!

Letselschade claimen

Onze letselschadespecialisten gaan vervolgens om tafel zitten met de tegenpartij. Als eerste om de aansprakelijkheid vast te stellen en zodra die erkend is, om een regelingsvoorstel te bespreken. Onze juristen streven er altijd naar om voor u de maximale vergoeding letselschade te claimen! Hoe hoog die schadevergoeding zal zijn is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren. U kunt er in ieder geval vanuit gaan dat u al vrij snel een voorschot ontvangt op uw definitieve schadevergoeding. De tegenpartij keert zo’n voorschot uit om te voorkomen dat de wettelijke rent op uw schadevergoeding te hoog oploopt. Voor u is het prettig dat u niet maanden- of jarenlang op uw schadevergoeding hoeft te wachten!

Onze service

Gratis hulp bij letselschade

Wij kunnen u kosteloos helpen bij het verhalen van uw schade. Wij verhalen onze kosten rechtstreeks op de de verzekeraar van de wederpartij, waardoor u niet later verrast wordt door kosten voor rechtsbijstand.

Duidelijke communicatie

Graag geven wij helder en duidelijk advies. Mochten er onverhoopt vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons kantoor gaat met de tijd mee, dat betekent dat u uw vragen ook per WhatsApp kunt toezenden.

Intake

Onze juristen bespreken graag geheel vrijblijvend uw zaak met u. Omdat wij u graag zien en kennis met u maken, kunt u kosteloos op kantoor langs komen om het door u overkomen ongeval te bespreken. Zo zorgen wij ervoor dat uw zaak meteen goed wordt opgepakt.

Maximale vergoeding

Onze juristen zullen er aan doen om de maximale vergoeding eruit te halen, zodat u een vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Betrokken letselschadejurist

U heeft bij ons kantoor één aanspreekpunt en dat is de jurist die uw dossier behandelt. Zo zorgen wij ervoor dat onze juristen betrokken en volledig op de hoogte zijn van uw zaak.

Heel Nederland

Onze kantoren zijn gevestigd in Amsterdam en in Utrecht. Vanuit deze steden kunnen wij u in heel Nederland bedienen. Indien gewenst of noodzakelijk komen onze juristen bij u thuis langs om uw zaak te bespreken.

Hoogte schadevergoeding

De definitieve hoogte van uw schadevergoeding kan immers pas worden vastgesteld wanneer uw medische situatie stabiel is. Zolang u nog onder behandeling bent en er nog verbetering dan wel verslechtering van uw situatie op kan treden, is nog niet duidelijk wat de uiteindelijke impact van de aanrijding op uw leven zal zijn. Wanneer uw medische situatie stabiel is, kan de definitieve schadevergoeding worden vastgesteld. Deze zal in de meeste gevallen bestaan uit zowel een materiële als een immateriële schadevergoeding.

Materiële schadevergoeding

De materiële schadevergoeding dekt alle aantoonbare kosten die u heeft gemaakt als gevolg van uw aanrijding. Denk daarbij aan de reparatie van uw fiets, scooter of auto, maar ook aan het vervangen van kapotte kleding en het kopen van kaartjes voor het openbaar vervoer – omdat u tijdelijk niet kon of mocht rijden. Natuurlijk vallen ook al uw medische kosten onder deze schadevergoeding. Zowel bezoeken aan artsen en therapeuten alsook medicatie en hulpmiddelen. Voor al deze letselschade kunt u bewijzen overleggen in de vorm van facturen of bonnetjes. Bewaar deze dus goed!

Wat zeggen onze clienten

De dienstverlening was geweldig. De juristen hebben verstand van hun vak.

Dhr. R. SmithFysiotherapeut

Mijn jurist heeft mij en mijn gezin uitstekend geholpen om onze schade te verhalen. Ik ben enorm blij dat ik bij Sterk terecht ben gekomen. Zeker een aanrader!

Dhr. M. Boulfirass

De eerste week van het ongeval zat ik met heel veel vragen. Gelukkig kon mijn jurist al mijn vragen zodanig beantwoorden zodat ik met een gerust hart kon slapen. In de tweede week werd direct mijn voertuigschade vergoed en in die zelfde week heb ik tevens mijn voorschot gekregen.

Mw. R.S. Soekarnsingh

Immateriële schadevergoeding

De immateriële schadevergoeding betreft een tegemoetkoming voor de emotionele schade die u ervaart als gevolg van het verkeersongeval. De pijn die u voelde in de weken na de aanrijding, de frustratie die u ervoer toen u tijdelijk niet kon werken en de angst die u maandenlang overviel telkens wanneer u de deur uitging. Maar ook de toekomstdromen die u in rook op ziet gaan als u blijvende beperkingen aan de aanrijding overhoudt. Kortom: al het plezier dat u in uw leven hebt gemist of nog zult missen als gevolg van uw aanrijding. Deze levensvreugde kan met geen enkel bedrag terugbetaald worden, maar om u toch enigszins te compenseren ontvangt u hiervoor smartengeld. Hoeveel precies, dat is natuurlijk afhankelijk van onder andere uw fysieke letsel, maar ook uw leeftijd en toekomstperspectief.

Wilt u van ons alvast vrijblijvend advies ontvangen omtrent uw letselschade? Vul dan onze gratis letselschadescan in! Past de uitspraak ‘ik ben aangereden’ sinds kort helaas bij u, neem dan direct contact met ons op om uw letselschade te claimen!

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschade juristen hebben alle kennis in huis om uw belangen optimaal te behartigen en u in woord en daad bij te staan. Wij helpen u vanaf de intake tot en met de afwikkeling van uw zaak en alle handelingen die er tussen in zitten. Denk hierbij aan het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het inventariseren en onderbouwen van uw schade. U krijgt hierbij advies op maat, want elke zaak is anders. Daarnaast bent u in overleg altijd welkom om bij ons op kantoor uw zaak verder te bespreken. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze juristen.

Bel 020 – 369 01 65

Letselschade scan